Bedrijven

RVOZ

RVOZ

RVOZ verbindt

RVOZ
Postbus 163
2650 AD Berkel en Rodenrijs

Contact

Telefoon (010) 511 04 42

RVOZ

- (010) 511 04 42

Postbus 163 - 2650 AD - Berkel en Rodenrijs

RVOZ

Vóór en dóór ondernemers

Het motto van de RVOZ, vóór en dóór ondernemers, staat centraal bij de verschillende commissies die binnen de vereniging actief zijn. Leden zetten zich in deze commissies actief in om vanuit hun eigen invalshoek, kennis en ervaring richting te geven aan beleid van de RVOZ.

Missie en visie

Alles draait om ondernemerschap
Bij de RVOZ draait alles om het ondernemerschap in de ruimste zin van het woord. Dat is ook de kern van de missie die in het Beleidsplan 2010-2013 is verwoord: ‘De missie van de RVOZ is het behartigen van collectieve belangen van ondernemers en daarnaast het bieden van een mogelijkheid om op informele wijze te netwerken en business to business te stimuleren tussen Zoetermeerse ondernemers. De RVOZ richt zich op ondernemers, ondernemerschap, het onderneming- en vestigingsklimaat en de sociaal economische situatie in en rond Zoetermeer.’Om bij te dragen aan een beter ondernemingsklimaat richt de RVOZ zich op onderstaande inhoudelijke focuspunten. RVOZ-bestuursleden en commissieleden onderhouden contact met organisaties die zich eveneens op deze aandachtsgebieden richten.

  • Bedrijventerreinen (VNBT), (SNBZ)

  • Kennismanagement (KIZ)

  • Mobiliteit/infrastructuur (...)

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO Zoetermeer)

  • Regionale aanpak (MKB), (VNO/NCW), (KvK)

  • Sociaaleconomische Agenda (SEA)

  • Samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven (SOB)

  • Gemeentelijke Stadsvisie (Gemeente Zoetermeer)

  • Vestigingsklimaat en economische ontwikkeling van Zoetermeer

Nieuws

Twitterstream

  • Toon alle Twitterberichten